پیرسینگ نقره زنانه

شبکه ای لیست

نمایش دادن همه 3 نتیجه

پیرسینگ نقره بینی زنانه سلین کالا مدل ce-As2

پیرسینگ نقره بینی زنانه سلین کالا مدل ce-As2
پيرسينگ بینی مدل ce-As2 از جنس نقره می باشد. پیرسینگ از هر دو قسمت حلقه ابتدایی و انتهایی از قسمت قفل باز شده و پس از عبور میله از سوراخ بینی مجدداً بسته می شود. این نوع پیرسینگ بخاطر شکل خاص آن جلوه زیبایی به گوش می دهد.این محصول همراه با باکس سلین کالا برای شما عزیزان ارسال میشود.

 

پیرسینگ نقره بینی زنانه سلین کالا مدل ستاره ce-As4

پیرسینگ نقره بینی زنانه سلین کالا مدل ستاره ce-As4
پيرسينگ بینی مدل ce-As4 از جنس نقره می باشد. پیرسینگ از هر دو قسمت حلقه ابتدایی و انتهایی از قسمت قفل باز شده و پس از عبور میله از سوراخ بینی مجدداً بسته می شود. این نوع پیرسینگ بخاطر شکل خاص آن جلوه زیبایی به گوش می دهد.این محصول همراه با باکس سلین کالا برای شما عزیزان ارسال میشود.

 

پیرسینگ نقره زنانه سلین کالا مدل ستاره ce-As3

پیرسینگ نقره زنانه سلین کالا مدل ستاره ce-As3
پيرسينگ مدل ce-As3 از جنس نقره می باشد. پیرسینگ از هر دو قسمت حلقه ابتدایی و انتهایی از قسمت قفل باز شده و پس از عبور میله از سوراخ بینی مجدداً بسته می شود. این نوع پیرسینگ بخاطر شکل خاص آن جلوه زیبایی به گوش می دهد.این محصول همراه با باکس سلین کالا برای شما عزیزان ارسال میشود.