مهر و پایه مهر

شبکه ای لیست

نمایش دادن همه 13 نتیجه

مهر رکعت شمار سلین کالا مدل CE-85

مهر رکعت شمار سلین کالا مدل CE-85
برای افراد پیش آمده که در حین خواندن نماز فراموش کنند در کدام رکعت یا در کدام سجده از نماز هستند. که موجب می شود دچار شک شوند و سجده سهو به جا آورند. رکعت شمار با نمایش تعداد سجده و رکعت نماز به صورت تصویری این مشکل را رفع کرده است.این کالا با باکس سلین کالا ارسال میشود.

مهر رکعت شمار سلین کالا مدل ce-re1

مهر رکعت شمار سلین کالا مدل ce-re1
برای افراد پیش آمده که در حین خواندن نماز فراموش کنند در کدام رکعت یا در کدام سجده از نماز هستند. که موجب می شود دچار شک شوند و سجده سهو به جا آورند. رکعت شمار با نمایش تعداد سجده و رکعت نماز به صورت تصویری این مشکل را رفع کرده است.این کالا با باکس سلین کالا ارسال میشود.

مهر سلین کالا مدل CE-25 بسته 10 عددی

مهر سلین کالا مدل CE-25 بسته 10 عددی
مُهر تکه‌ای گِل شکل داده شده‌است که مسلمانان شیعه هنگام نماز بر آن سجده می‌کنند. گرچه مهر نزد شیعه موضوعیت ندارد؛ بلکه ملاک همان سجده بر خاک است و مُهر وسیله‌ای است که سجده بر خاک را در هر جا و هر مکان سهل و آسان می‌سازد.فروشگاه سلین کالا برآن شده است که تمام موازین شرعی و بهداشتی را در تولید مهر با کیفیت و طول عمر بالا رعایت نموده و خدمتی در راستای حفظ ارزش های اسلامی و مذهب تشیع برعهده بگیرد.

مهر سلین کالا مدل ce-m01

مهر سلین کالا مدل ce-m01
مهر نماز، محل سجده‌گاه مسلمانان، بویژه شیعیان در حین بجا آوردن سجده نماز است. مهر نماز بنا بر منابع دینی، بایست از خاک یا هر آنچه از زمین رویانده می‌شود ساخته شود. معمول‌ترین مهر نماز، مهر نماز ساخته شده از خاک و یا سنگ هاست. خاک مورد استفاده در ساخت مهر، آنچنان که در بین شیعیان معمول شده است، از تربت حرم ائمه معصوم، بویژه تربت امام حسین(ع) است که در مورد فضیلت و استحباب استفاده از آن برای سجده روایات زیادی نقل شده است.ارسال این کالا با باکس سلین کالا میباشد.

مهر سلین کالا مدل ce-m04

مهر سلین کالا مدل ce-m04
مهر نماز، محل سجده‌گاه مسلمانان، بویژه شیعیان در حین بجا آوردن سجده نماز است. مهر نماز بنا بر منابع دینی، بایست از خاک یا هر آنچه از زمین رویانده می‌شود ساخته شود. معمول‌ترین مهر نماز، مهر نماز ساخته شده از خاک و یا سنگ هاست. خاک مورد استفاده در ساخت مهر، آنچنان که در بین شیعیان معمول شده است، از تربت حرم ائمه معصوم، بویژه تربت امام حسین(ع) است که در مورد فضیلت و استحباب استفاده از آن برای سجده روایات زیادی نقل شده است.ارسال این کالا با باکس سلین کالا میباشد.

مهر سلین کالا مدل ce-m07

مهر سلین کالا مدل ce-m07
مهر نماز، محل سجده‌گاه مسلمانان، بویژه شیعیان در حین بجا آوردن سجده نماز است. مهر نماز بنا بر منابع دینی، بایست از خاک یا هر آنچه از زمین رویانده می‌شود ساخته شود. معمول‌ترین مهر نماز، مهر نماز ساخته شده از خاک و یا سنگ هاست. خاک مورد استفاده در ساخت مهر، آنچنان که در بین شیعیان معمول شده است، از تربت حرم ائمه معصوم، بویژه تربت امام حسین(ع) است که در مورد فضیلت و استحباب استفاده از آن برای سجده روایات زیادی نقل شده است.ارسال این کالا با باکس سلین کالا میباشد.

مهر سلین کالا مدل ce-m10

مهر سلین کالا مدل ce-m10
مهر نماز، محل سجده‌گاه مسلمانان، بویژه شیعیان در حین بجا آوردن سجده نماز است. مهر نماز بنا بر منابع دینی، بایست از خاک یا هر آنچه از زمین رویانده می‌شود ساخته شود. معمول‌ترین مهر نماز، مهر نماز ساخته شده از خاک و یا سنگ هاست. خاک مورد استفاده در ساخت مهر، آنچنان که در بین شیعیان معمول شده است، از تربت حرم ائمه معصوم، بویژه تربت امام حسین(ع) است که در مورد فضیلت و استحباب استفاده از آن برای سجده روایات زیادی نقل شده است.ارسال این کالا با باکس سلین کالا میباشد.

مهر سلین کالا مدل ce-m11

مهر سلین کالا مدل ce-m11
مهر نماز، محل سجده‌گاه مسلمانان، بویژه شیعیان در حین بجا آوردن سجده نماز است. مهر نماز بنا بر منابع دینی، بایست از خاک یا هر آنچه از زمین رویانده می‌شود ساخته شود. معمول‌ترین مهر نماز، مهر نماز ساخته شده از خاک و یا سنگ هاست. خاک مورد استفاده در ساخت مهر، آنچنان که در بین شیعیان معمول شده است، از تربت حرم ائمه معصوم، بویژه تربت امام حسین(ع) است که در مورد فضیلت و استحباب استفاده از آن برای سجده روایات زیادی نقل شده است.ارسال این کالا با باکس سلین کالا میباشد.

مهر نماز سلین کالا مدل کربلا کد ce-As1

مهر نماز سلین کالا مدل کربلا کد ce-As1
مهر نماز، محل سجده‌گاه مسلمانان، بویژه شیعیان در حین بجا آوردن سجده نماز است. مهر نماز بنا بر منابع دینی، بایست از خاک یا هر آنچه از زمین رویانده می‌شود ساخته شود. معمول‌ترین مهر نماز، مهر نماز ساخته شده از خاک و یا سنگ هاست. خاک مورد استفاده در ساخت مهر، آنچنان که در بین شیعیان معمول شده است، از تربت حرم ائمه معصوم، بویژه تربت امام حسین(ع) است که در مورد فضیلت و استحباب استفاده از آن برای سجده روایات زیادی نقل شده است.

 

تومان27,300

مهر نماز سلین کالا مدل کربلا کد ce-As2

مهر نماز سلین کالا مدل کربلا کد ce-As2
مهر نماز، محل سجده‌گاه مسلمانان، بویژه شیعیان در حین بجا آوردن سجده نماز است. مهر نماز بنا بر منابع دینی، بایست از خاک یا هر آنچه از زمین رویانده می‌شود ساخته شود. معمول‌ترین مهر نماز، مهر نماز ساخته شده از خاک و یا سنگ هاست. خاک مورد استفاده در ساخت مهر، آنچنان که در بین شیعیان معمول شده است، از تربت حرم ائمه معصوم، بویژه تربت امام حسین(ع) است که در مورد فضیلت و استحباب استفاده از آن برای سجده روایات زیادی نقل شده است.

 

تومان17,000

مهر نماز سلین کالا مدل کربلا کد ce-As3

مهر نماز سلین کالا مدل کربلا کد ce-As3
مهر نماز، محل سجده‌گاه مسلمانان، بویژه شیعیان در حین بجا آوردن سجده نماز است. مهر نماز بنا بر منابع دینی، بایست از خاک یا هر آنچه از زمین رویانده می‌شود ساخته شود. معمول‌ترین مهر نماز، مهر نماز ساخته شده از خاک و یا سنگ هاست. خاک مورد استفاده در ساخت مهر، آنچنان که در بین شیعیان معمول شده است، از تربت حرم ائمه معصوم، بویژه تربت امام حسین(ع) است که در مورد فضیلت و استحباب استفاده از آن برای سجده روایات زیادی نقل شده است.

 

تومان18,000

مهر نماز سلین کالا مدل کربلا کد ce-As4

مهر نماز سلین کالا مدل کربلا کد ce-As4
مهر نماز، محل سجده‌گاه مسلمانان، بویژه شیعیان در حین بجا آوردن سجده نماز است. مهر نماز بنا بر منابع دینی، بایست از خاک یا هر آنچه از زمین رویانده می‌شود ساخته شود. معمول‌ترین مهر نماز، مهر نماز ساخته شده از خاک و یا سنگ هاست. خاک مورد استفاده در ساخت مهر، آنچنان که در بین شیعیان معمول شده است، از تربت حرم ائمه معصوم، بویژه تربت امام حسین(ع) است که در مورد فضیلت و استحباب استفاده از آن برای سجده روایات زیادی نقل شده است.

 

تومان25,000